Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн

Новини

13.11.2012
Sofia Freediving Cup 2012 е първото състезание по свободно гмуркане в България.

Sofia Freediving Cup 2012 е първото състезание по свободно гмуркане в България.

Къде и кога?
Състезанието ще се проведе на 17-18 ноември 2012 (събота и неделя) Банкя (район на София град) по правилника на AIDA. Басейнът е 25- метров, дълбочина: 1,4-1,8 м. Намира се на ул. Г. С. Раковски 15, Банкя.

Кои дисциплини?
Състезанието ще е в трите басейнови дисциплини :
1.статична апнеа (STA) – задържане на дъха лежейки на повърхността в неподвижно състояние;
2. динамича апнеа с пла
вници (DYN) – хоризонтално плуване под вода на един дъх с помощта на плавници/моноплавик;
3. динамична апнеа без плавници (DNF) - хоризонтално плуване под вода на един дъх без плавници (като при бруст стила).

Съдии и правила
Състензаието се провежда по правилата на AIDA. Съдии са Дария Съботин и Александър Карюк от AIDA Сърбия.

Класиране и награди
Индивидуално класиране за мъже и жени във всяка от дисиплините. Комплексно класиране за мъже и жени: сумарно резултатите от статична апнеа + динамична апнеа със или без плавници. Коефициентът за динамичана апнеа без плавници в комплексното класиране е 1.15.
Наградите се осигурени от фирма Дайвтек ООД – официален представител на Aqua Sphere и Suunto за България.

Такса за участие
Таксата за участие е 25 евро и включва участие в двата състезателни дни, тениска, официална вечеря.

Кой може да участва?
Всеки над 18 годишна възраст (минимална възсраст 16 години с писмено разрешение от родител/настойник), който е направил регистрацията преди 15.11.2012, заплатил е таксата за участие и е представил медицински документ (подписан от лекар), че е годен за участие на състезание по фридайвинг. Максималният брой участници е 45.

Регистрация
За да заявите участие, е необходимо да попълните регистрационната форма (свалете от тук: http://lubosub.com/wp-content/uploads/2012/10/registration_form_Sofia_Freediving_Cup20121.docx) и да я изпратите на lyubomir.stefanov@gmail.com до 15.11.2012. При явяването на състезанието е необходимо да представите оригинал на медицински документ, удостоверяващ годност за участие на състезание по свободно гмуркане.

Настаняване
Предлага се настаняване в базата на рехабилитационния център, който е точно до басейна. Цената на нощувка със закуска е 40 лева на вечер (в двойна стая). Моля отбележете в регистрационнта форма дните, за които желаете настаняване.

Контакти
За повече информация и въпроси се обръщайте към Любомир Стефанов, lyubomir.stefanov@gmail.com
Фейсбук: http://www.facebook.com/SofiaFreedivingCup


ENGLISH version

Where and when?
Sofia Freediving Cup 2012 will be held on 17th and 18th November 2012 in Bankya, district of Sofia city (Bulgaria) under AIDA rules. The pool is 25 meters, depth: 1,4 -1,8 m. Location: 15 Georgi S. Rakovski str, Bankya.

Which disciplines?
The competition will include all three pool disciplines:
1. Static apnea (STA)
2. Dynamic apnea with fins (DYN)
3. Dynamic apnea without fins (DNF)

Rules and judges
The competition is sanctioned under AIDA rules. Judges are Darija Subotin and Aleksandar Karjuk from AIDA – Serbia.

Ranking and prizes
Individual ranking for male and female competitors in each discipline (STA, DYN and DNF). General ranking – results for STA + DYN or DNF, for male and female competitors. Coefficient for DNF calculation in general ranking will be 1.15.
Prizes are secured by the general sponsor of the competition – Divetec Ltd – official distributor of Suunto, Aqualung, Apeks, Picasso for Bulgaria.

Competition fee
Competition fee is 25 euro and includes pool access, t-shirt and official dinner.

Registration
To register for the competition please download and fill out the registration form (http://lubosub.com/wp-content/uploads/2012/10/registration_form_Sofia_Freediving_Cup20121.docx) and send it to lyubomir.stefanov@gmail.com before 15/11/2012. Valid medical certificate (less than one year old) is required upon registration at the pool.

Accommodation
Accommodation is offered in the hotel next to the pool (same building). Price for bed& breakfast is 20 eur per night in a double room. Please fill out your arrival and departure dates in the registration form if you’d like to stay at this hotel.

Contacts
For more information and inquiries, please contact Lyubomir Stefanov at lyubomir.stefanov@gmail.com