Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн

Новини

27.02.2012
Гигантскaта мида - Pinna nobilis

Редкият вид гигантски миди Pinna nobilis се среща само в Средиземно море. Те  живеят около 20 години и са едни от най-големите двучерупчести в света и могат да нараснат до 120 см дължина.  Те са лесно забележими на морското дъно по време на гмуркане, само е необходимо да знаете какво да търсите.

Мидите Pinna nobilis са вид оценен от Европейския съюз, който се нуждае от специална закрила (ЕО Директива за местообитанията). Това означава, че е незаконно да се смущават или убиват екземпляри от този вид. Въпреки това, проучвания са установили, че в Гърция много от тях биват убивани от риболов като предимно са улавяни от free-divers.  Смъртността им от риболов е практически нулева на дълбочина под 9 m и влошена видимост, поради тази причина тези големи екземпляри  се срещат на по-дълбоко.

В друго проучване, този път извън Италия, водолази открили, че гигантските миди са в добро състояние, въпреки влошената и силно замърсена среда, както и нанесените им щети от незаконния  риболов.

В зависимост от района, тези миди живеят на дълбочина от 3 до 60 метра. По време на италианското водолазно проучване не е бил открит нито един екземпляр под 16 m дълбочина, където в Адриатическо море, те се намират до 30 метра. Те живеят самостоятелно, а не в големи групи, като мидите, които са ни познати. В италианското проучване е установено, че се среща само една на всеки 1.4 хектара (3.5 акра).

Тези гигантски двучерупчести живеят върху меки дъна: пясък,водораслени поляни, и кал. Ако откриете нещо, което изглежда като малък екземпляр прикрепен на скала, това най- вероятно не е P. nobilis, но най-често срещаните P. rudis.

Източник: http://news.scubatravel.co.uk/2012/01/creature-of-the-month-giant-mussel-pinna-nobilis.html