Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн
Списанието
Брой 2
По следите на изчезващите подводни оазиси от българското черноморие - част II

Меките мергелни скали в плитката крайбрежна зона са продупчени от мидата голям каменопробивач (Pholas dactylus), която копае ходовете си чрез въртеливи движения на назъбената си черупка. Видът е включен в списъка на строго защитените животински видове на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания. Това определя местообитанието на каменопробивача като прио...
За да имате достъп до цялата статия, както и до варианта й в .pdf е необходимо да се регистрирате. Ако статията е от последния брой на списанието - би трябвало и да се абонирате.