Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн
Списанието
Брой 12
За акулите с любов
SHARKLAND.jpg

Не съществува такова нещо като типична акула. Счита се, че има около 350 различни вида по целия свят с големина от 13 м до 17 см. Храната им варира от микроскопичен планктон, до китове. А характерът им може да бъде от добродушно планктоноядно до безмилостен хищник. Следва обзор на акулите и някои от техните по-забележителни качества....