Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн
Списанието
Брой 10
ХИДРОЛОГИЧНИ И ХИДРОФИЗИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧЕРНО МОРЕ

По своята океанографска структура Черно море се отличава със своя аномален характер по отношение на водите на Световния океан. Основната черта на тази аномалия се състои в това, че от дълбочина 100-200 m до самото дъно, т.е. до 2000 m морската вода съдържа сероводород. Тук разтвореният във водата кислород отсъства и като следствие на това животински и растителен свят липсва. Траян Траянов...
За да имате достъп до цялата статия, както и до варианта й в .pdf е необходимо да се регистрирате. Ако статията е от последния брой на списанието - би трябвало и да се абонирате.