Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн
Списанието
Брой 10
ХИДРОЛОГИЧНИ И ХИДРОФИЗИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧЕРНО МОРЕ
100_morska_cherno_more.pdf.jpg

По своята океанографска структура Черно море се отличава със своя аномален характер по отношение на водите на Световния океан. Основната черта на тази аномалия се състои в това, че от дълбочина 100-200 m до самото дъно, т.е. до 2000 m морската вода съдържа сероводород. Тук разтвореният във водата кислород отсъства и като следствие на това животински и растителен свят липсва. Траян Траянов...