Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн
Списанието
Брой 9
Нов опасен пришълец в Черно море

Проникването на нови видове в сухоземните и водни екосистеми се определя като една от четирите най-големи заплахи за екологичното равновесие в тях. Разширявайки местата си на обитание и завземайки чужда територия, новите обитатели често се отнасят твърде агресивно към местните видове. Пришълците могат да попаднат на нови територии, както случайно, така и с помощта на човека. Как става това в морск...
За да имате достъп до цялата статия, както и до варианта й в .pdf е необходимо да се регистрирате. Ако статията е от последния брой на списанието - би трябвало и да се абонирате.