Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн
Списанието
Брой 9
Нов опасен пришълец в Черно море
092_Biologia.jpg

Проникването на нови видове в сухоземните и водни екосистеми се определя като една от четирите най-големи заплахи за екологичното равновесие в тях. Разширявайки местата си на обитание и завземайки чужда територия, новите обитатели често се отнасят твърде агресивно към местните видове. Пришълците могат да попаднат на нови територии, както случайно, така и с помощта на човека. Как става това в морск...