Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн
Списанието
Брой 1
Без дубликат
01_DivingBG_Page_18.jpg

Рекапитулацията на досегашния ми 35-годишен живот включва две далечни професии (моторист и фоторепортер), пронизвани от една всепоглъщаща ме страст – морето, отначало над, а в последните години – предимно под неговата повърхност. Когато с първата глътка въздух на тази земя, човечето (появило се в събота) вдъхне и малко йодни пари, това може да е някаква предпоставка за бъдещата му съдб...